Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
ALAPKÉPZÉS (BSc, BA)

Alapfokozat:
A többciklusú képzés első képzési ciklusában, az alapképzésben szerezhető első felsőfokú végzettségi szint, jelölése BA (Bachelor of Arts) vagy BSc (Bachelor of Sciences), mely feltétele a második képzési ciklus (mesterképzés) megkezdésének.

Választható szakok:

- Gazdálkodási és menedzsment (BA)
- Mérnök-informatikus szak (BSc)
- Műszaki menedzser szak (BSc)

AZ ALAPKÉPZÉS KÖLTSÉGEI
A Főiskolai alapképzésben:

  • az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók (Á) a főiskolai alapképzési szakokon költségtérítést nem fizetnek, a tananyagot (tankönyvek, jegyzetek) térítésmentesen kapják.
  • a költségtérítéses nappali tagozatos hallgatók (K) mindhárom szakon szemeszterenként 200.000,-Ft költségtérítési díjat fizetnek.
  • a távoktatási tagozaton tanuló hallgatók mindhárom szakon szemeszterenként 180.000,-Ft költségtérítési díjat fizetnek.

A költségtérítés tartalmazza a teljes tananyag (tankönyvek, jegyzetek, tankönyvi útmutatók és egyéb oktatási segédeszközök) árát is. (A költségtérítés egy része a 2009. évi adótörvény vonatkozó paragrafusainak figyelembevétele mellett az adóból levonható.) A költségtérítés mértéke évenként követi az inflációt.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy diákhitel igényelhető! (A részletes feltételeket a www.diakhitel.hu honlapon lehet megtekinteni.)

JELENTKEZÉS AZ ALAPKÉPZÉSRE
A jelentkezés módja

A jelentkezés egyetlen, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott jelentkezési lapon történik. Ennek kitöltése és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok csatolása történhet:

  • elektronikus úton (e-felvételi)
  • postai úton (papíralapú felvételi).

E-felvételi esetében weben történik az adatok kitöltése, a dokumentumok csatolása elektronikus illetve postai úton történhet.
Papír alapú felvételi esetén a jelentkezési lapot a csatolt dokumentumokkal együtt a borítékon megadott címre kell megküldeni:

1380 Budapest Pf. 1190

A jelentkezőnek a jelentkezési lapon meg kell határoznia a jelentkezések elbírálási sorrendjét, melyet legfeljebb egyszer lehet megváltoztatni.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell minden szükséges dokumentumot, igazolást. A később kézhez kapott igazolásokat a 2009 július 9-ig lehet pótolni.
A jelentkezési laphoz csatolni kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást. Az eljárási díj összegéről az OKM által kiadott 2009/2010-es Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból kaphat információt.

További, a jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

  • a középiskolai és az érettségi bizonyítvány másolata, illetve az előírt érettségi tárgyak letételéről szóló tanúsítvány,
  • a többletpontokra való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
  • egyéb igazolások.

A jelentkezés határideje: 2009. február 15.

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA
Minden alapképzési szakon két érettségi tárgy eredményéből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait.
A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:

  • a tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása.
  • az érettségi pontok kétszerese.

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont).
A maximálisan elérhető összpontszám: 480 pont.

TANULMÁNYI PONTOK (MAXIMUM 200 PONT):

Magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) átlaga és egy legalább két évig tanult választott tárgy (ez bármilyen 2 évig tanult tantárgy lehet, pl. testnevelés, ének-zene stb.) utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összege, majd az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

ÉRETTSÉGI PONTOKAT (MAXIMUM 200 PONT):

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!

A 2005 előtt érettségizőknél (vagyis akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt érettségiztek) is a százalékos számítás érvényesül. Mivel nekik az érettségi eredményük csak érdemjegyekben és nem százalékos eredményekben szerepelnek az érettségi bizonyítványban, ezért egy külön átszámító táblázat alapján meghatározzák százalékos eredményüket.

TÖBBLETPONTOK (MAXIMUM 80 TÖBBLETPONT):

Összesen 80 többletpont szerezhető különböző jogcímeken, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.
Minimum:
Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot.

A jelentkezők a felvételi pontok számításáról és egyéb kérdésekről további tájékoztatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott 2009/2010-es Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban kaphatnak, melynek tanulmányozását minden jelentkezőnek feltétlenül ajánljuk.

NYELVI KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON

Az oklevél (diploma) kiadásának feltétele:

A mérnök informatikus és műszaki menedzser szakon egy élő idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

Gazdálkodási és menedzsment szakon legalább középfokú C típusú szaknyelvi, vagy felsőfokú C típusú általános, illetve ezekkel egyenértékű nyelvvizsga.

A sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a Főiskola kiállítja és kiadja az oklevelet és az oklevél mellékletet a jogosult részére.

 

 

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.