Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Egyéni pályazat
Egyéni pályázatok hallgatóknak

Tegyük átláthatóvá Európát! - Pályázati kiírás felsőoktatási hallgatóknak és doktoranduszoknak

EURÓPAI áTLáTHATÓSáGI KEZDEMéNYEZéS

ORSZáGOS VERSENY FELSŐOKTATáSI HALLGATÓKNAK éS DOKTORANDUSZOKNAK

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája közös országos pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók és doktoranduszok számára az európai átláthatósági kezdeményezéshez kapcsolódó tanulmányok írására.


Az Európai Unió átláthatósága

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament közös törekvése, hogy minden érdekelt aktívan hozzájárulhasson az uniós politikák alakításához, különös hangsúlyt fektetve a széleskörű konzultációra és a részvételre.

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament elkötelezte magát amellett, hogy a közös európai érdekeket hatékony politikai döntésekkel szolgálják. Az intézmények arra törekszenek, hogy újrateremtsék a kapcsolatot az Európai Unió és az európai polgárok között, és megszüntessék azt a fizikai, illetve felfogásbeli szakadékot, amely akadályozza a polgárokat Európa tevékenységének és jelentőségének megértésében.

Ennek fényében az Európai Bizottság 2006 májusában elindította az európai átláthatósági kezdeményezést, melynek célja az, hogy az Európai Unió intézményei nyitottabbá és hozzáférhetőbbé váljanak a nagyközönség számára, a polgárok tájékozottabbak legyenek az Unió költségvetésének felhasználásával kapcsolatban, valamint több lehetőséget kapjanak az uniós intézmények elszámoltatására.

További információ az alábbi linkeken érhető el:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_hu.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/com/2006/com2006_0194hu01.pdf


A pályázat tárgya:
 
Jelen pályázat fő célja, hogy bevonja a felsőoktatási hallgatókat és doktoranduszokat az átláthatósági kezdeményezés körül kialakuló eszmecserébe azáltal, hogy egy 10-25 oldalas, magyar nyelvű tanulmányon keresztül kifejezhetik gondolataikat, véleményüket. A tanulmányhoz csatolni kell egy legfeljebb 1 oldalas angol nyelvű összefoglalót is.

Az �Európai átláthatósági Kezdeményezés� című Zöld Könyvben megfogalmazott témákhoz kapcsolódóan a diákok szabadon választhatják meg tanulmányuk tárgyát.


A pályázók köre:

Jelen pályázatban részt vehet minden felsőoktatási hallgató és doktorandusz. A tanulmányokat egyénileg, de legfeljebb 2-3 fős csoportokban kell elkészíteni.

A pályázat menete, beadása:

A tanulmányokat 2006. szeptember 8-án 16 óráig kell eljuttatni a következő elektronikus levélcímre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A levél tárgyában tüntessék fel: �Pályázati kiírás � Európai átláthatósági Kezdeményezés � Országos verseny felsőoktatási hallgatóknak és doktoranduszoknak�. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elektronikus levélcímét, illetve telefonszámát.

Azok a pályamunkák, amelyek a fenti kritériumok bármelyikének nem felelnek meg, a bírálatból kizárhatók.

A Képviselet a nagyközönség számára az átláthatósági kezdeményezéshez kapcsolódó rendezvényt tervez. Az érdeklődők a rendezvény részleteivel kapcsolatban további információt kaphatnak hamarosan a www.eu.hu honlapon, illetve a 06-1-209-9753-as telefonszámon. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de a részvevők előzetes regisztrációja ajánlott.

Az alkotások témájának kidolgozásában segítséget nyújthatnak az országszerte megtalálható Európai Dokumentációs Központok, valamint a megyei Europe Direct Európai Információs Pont hálózat egységei is. A dokumentációs központok hozzáférést biztosítanak a hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak az Európai Unió hivatalos kiadványaihoz olyan kutatóintézetekben és egyetemeken, amelyek részt vesznek az európai integrációval kapcsolatos képzésben. A Europe Direct információs irodák feladata, hogy személyesen, telefonon vagy e-mailben helyi szinten nyújtsanak tájékoztatást az Európai Unióval és Magyarország uniós tagságával kapcsolatos témákban.

Az Európai Dokumentációs Központok és a Europe Direct irodák elérhetősége megtalálható a képviselet honlapján, a www.eu.hu internetcímen.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A tanulmányok bírálata a következő szempontok alapján történik:

- Témaválasztás eredetisége (20%)

- A téma kifejtésének szakmai színvonala (70%)

- Az összefoglaló színvonala (10%)

A pályázatok díjazása:

A legjobb tanulmányokat a képviselet megjelenteti �A mi Európánk� sorozat tagjaként.
10 sikeres pályázó 4 napos jutalomúton vehet részt Brüsszelben 2006 ősze folyamán.

További felvilágosítás az atlathatosagi-kezdemé Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen kérhető.

 


 

Pályázati felhívás az ERASMUS programban való részvételre a 2006/2007 tanévben 1. félévre

általános tudnivalók

Az ERASMUS (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students) az Európai Unió által az oktatás minőségének javítására létrehozott SOCRATES programnak a felsőoktatás fejlesztésére létrehozott alprogramja. Az ERASMUS program keretében felsőoktatási intézmények közötti megállapodás alapján valósul meg a hallgatók cseréje.

A mobilitási programra a Gábor Dénes Főiskola a partner intézményekkel kötött kétoldalú szerződések alapján kapott EU támogatást.

Az ERASMUS program keretében kiutazó hallgatók 1 félévet (4 hónap) tölthetnek el a partner egyetemeken, főiskolákon. A külföldi tanulmányokat a Gábor Dénes Főiskola kreditrendszer alapján elfogadja és a hallgató itthoni előmenetelébe beszámítja.

Az ERASMUS a külföldi tanulmányút idejére ösztöndíjat biztosít, mely fedezi a hallgató költségeinek nagy részét (útiköltség, szállás, ellátás, biztosítás). Ezen kívül az ERASMUS szabályoknak megfelelően a hallgató köteles legalább havi 50 Euró saját hozzájárulást biztosítani.

A főiskola a 2006/2007 tanévre a következő felsőoktatási intézményekkel kötött csereegyezményt:

ˇ         Gent-i Egyetem (Belgium) - 2 fő

ˇ         Pirkanmaa Főiskola (Finnország) � 2 fő

ˇ         Amberg-Weiden-i Főiskola (Németország) - 1 fő

ˇ         La Rochelle-i Egyetem (Franciaország) � 1 fő

Ezek az ösztöndíjas helyek a cserepartnerek meghatározott képzésében történő részvételt biztosítanak.

 

AZ öSZTöNDÍJ

A kiutazás legfőbb anyagi hátterét a Tempus Közalapítvány által folyósított ösztöndíj biztosítja. Ennek összege minimum 200 EURO/hó, maximum 500 EURO/hó, a célországtól függően.
A támogatás feltüntetett mértékénél alacsonyabb összegű támogatás is megállapítható, ha a partner intézmény a szállást és/vagy az étkezést ingyenesen, vagy kedvezményesen biztosítja. Indokolt esetben magasabb összegű támogatást is nyújthat a főiskola, a különbözetet saját forrásaiból kiegészítve.

 

KI PáLYáZHAT?

Pályázatot nyújthat be tehát az a hallgatók, aki

ˇ         a Gábor Dénes Főiskolán nappali vagy távoktatási tagozatán tanul,

ˇ         az 2006/2007 tanév 1. félévére a kiutazás időpontjában már beiratkozott, illetve e félévre halasztást kért és kapott,

ˇ         magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel él,

ˇ         az első két szemeszter minden tantárgyát sikerrel elvégezte (tanulmányait tehát legalább másodéven folytatja),

ˇ         a tanulmányok elvégzéséhez megfelelő szintű angol (illetve német vagy francia) nyelvismerettel rendelkezik,

ˇ         tanulmányi tevékenysége jó színvonalú.

A pályázathoz mellékelni szükséges:

ˇ         a kitöltött pályázati adatlapot,

ˇ         rövid � 1-1 gépelt oldalnál nem hosszabb � szakmai önéletrajzot magyarul illetve angolul,

ˇ         rövid � 1 gépelt oldalnál nem hosszabb � angol nyelven írt motivációs levelet

ˇ         korábbi, 1 hónapos, vagy annál hosszabb idejű, külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak jegyzékét,

ˇ         megjelent, illetve közlésre elfogadott tudományos közlemények, konferenciákon tartott előadások, kiállított poszterek listáját és eredményeit (helyezések, dicséretek, díjak, stb.),

ˇ         évhalasztók esetén az erről szóló engedélyt,

ˇ         az utolsó két lezárt félév indexmásolatát,

ˇ         állami nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát,

ˇ         2 db útlevélképet,

ˇ         a rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenységről szóló igazolást.

A pályázat űrlapja

A pályázatot és a mellékleteket a feltüntetett sorrendben, A4-es méretű borítékban beadni. Az adatlapot � az adatrögzítés megkönnyítése érdekében � kérjük elektronikus formában is elküldeni a mobilitás koordinátora, Csécsi Anikó részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre, vagy mágneslemezen mellékelni a pályázati dokumentumokhoz.

A pályázat benyújtásának helye:

1115 Budapest, Etele út 68. V. em.513. szoba

A pályázat benyújtási határideje:

2006. július 15.

Annak érdekében, hogy a pályázók minden szempontból megfelelő, a megmérettetésben esélyes munkával indulhassanak, az ERASMUS programmal kapcsolatos kérdéseiket Csécsi Anikónál a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldve, telefonon a 203-0304 /5132-as melléken, illetve személyesen a Budapest, Etele út 68. V. 513. irodában tehetik fel.

 

AZ éRTéKELéS SZEMPONTJAI

A Gábor Dénes Főiskola célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos-, szakmai- és közösségi tevékenység meghatározó a nyertesek kiválasztásakor. A pályázatokat pontozásos rendszer alapján bíráljuk el.

A 2003/2004 évi ERASMUS pályázat pontozási rendszere

ˇ         Tudományos Diákköri, főiskolai helyezést elért dolgozat,
- I. hely 10 pont
- II. hely 6 pont
- III. hely 3 pont
 

ˇ         Tudományos közlemények
- 10 pont/db
 

ˇ         állami nyelvvizsga (csak �C� típusú)
- felsőfokú 10 pont
- középfokú 6 pont
 

ˇ         Utolsó két lezárt félév tanulmányi átlaga,
- átlag x 10 pont
 

ˇ         Egyéb, igazolt tevékenységek
Hallgatói önkormányzat tisztségviselője, Mérnökhallgatók Egyesülete Gábor Dénes Főiskolai tagozatának tisztségviselője, GDF sportegyesület aktív tagja, minősített élsportoló stb.)
- egyenként 5 pont

A pályázatok alapján az arra érdemesnek tartott hallgatók egy angol (illetve német vagy francia) nyelvű elbeszélgetésen vesznek részt.

A kiutazók személyéről a főiskola ERASMUS Bizottsága dönt, melynek elnöke az oktatási főigazgatóhelyettes.

A pályázat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést. A főiskola az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal szerződést köt.

 

Dr. Komáromi László
ERASMUS Intézményi Koordinátor

 

Lengyel Zsuzsánna
kapcsolati rektorhelyettes


Pályázati felhívás Socrates / Erasmus akcióban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására

Kiíró: Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda

Pályázhatnak:

fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, akik az Erasmus akció keretében a 2006/2007-es tanévre külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyertek el

 

Beadási határidő: 2006. június 15.

Pályázásra jogosultak köre

Látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő, vagy más súlyos betegsége miatt állandó orvosi felügyeletet igénylő hallgatók.

 

Pályázati feltételek

A pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény igazolását arról, hogy a hallgató az Erasmus programban ösztöndíjat nyert, és a fogyatékosság / betegség részletes leírását (milyen speciális ellátásra, segédeszközre van szüksége a pályázónak a tanulmányai és mindennapi tevékenysége során), orvosi nyilatkozat formájában.

A támogatás maximális összege 5000 euró lehet.

 

A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegző dátuma)

2006. június 15.

 

A pályázati határidő előtt legalább két héttel benyújtott pályázati anyagok esetén a Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez. A pályázatokat magyar nyelven, kizárólag a megadott pályázati űrlapon lehet benyújtani.

A pályázati lehetőségre vonatkozó részletes felhívás és a pályázati űrlap elérhető a Tempus Közalapítvány honlapjáról:

http://www.tka.hu/pages/subpage/index.php?id=79&lang_type=hu

Az itt szereplő pályázati felhívás csak kivonat, kérjük, minden esetben olvassa el a teljes kiírást és a pályázati útmutatót, és pontosan tartsa be a pályázati űrlapok kitöltésre vonatkozó előírásokat!

A Tempus Közalapítvány minden pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére, azok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1134 Budapest, Váci út 37.
Infóvonal: 06 (1) 237-1320
Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Internet: www.tka.hu


INGYENES ONLINE EURÓPAI UNIÓS TANFOLYAMOK

Az e-learning adta lehetősgeinek köszönhetően a mai világban már az sem elképzelhetetlen, hogy az ember online formában ismerkedjen meg az Európai Unióval, s ha kedve tartja még egy tanfolyamot is elvégezhet.

A rövid tanfolyamok érthető, könnyed stílusban ismertet meg az EU-val. Elsősorban diákok részére készült az anyag, de természetesen bárki számára tartalmazhat hasznos és a mai világban szükséges ismereteket.

A képzés teljesen ingyenes, csupán az oklevélért kell fizetni ( ha valaki igényli )

Bővebb információ ill. a képzés megtalálható:
www.eutanfolyam.hu


A PéNZ NYOMáBAN

MNB tanulmánypályázatok

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikációs főosztály

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Magyar Nemzeti Bank aktív szerepet vállal hazánk pénzügyi kultúrájának fejlesztésében. Célunk, hogy a gazdasági előtanulmányokkal nem rendelkező nagyközönség és a leendő szakemberek egyaránt megértsék, átlássák az életüket befolyásoló gazdasági döntések okait és következményeit.

Ennek tükrében intézményünk a Stúdium program keretein belül tanulmánypályázatot hirdet a hazai és határon túli magyar felsőoktatási intézményekben tanuló - első diplomáját megszerző - nappali és levelező tagozatos hallgatók számára. A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonyukat 30 napnál nem régebbi, érvényes hallgatói jogviszony igazolással igazolják.

Pályázni egy postai és elektronikus úton is beadott 10-15 oldalas tanulmánnyal lehet az alábbi témákban:

  • Hogyan hat a monetáris politika a befektetői döntésekre?

  • Miért van szükség árstabilitásra?

  • Az euróhoz vezető út és annak akadályai

  • Pénzügyi kultúránk

A tanulmányok beérkezésének határideje: 2005. december 16. Jelentkezni a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) közzétett űrlap kitöltésével lehet 2005. november 30-ig. Az első három helyezett pályamunka díjazása az alábbiak alapján történik:

I. díj: 500 000 Ft pénzjutalom
II. díj: 300 000 Ft pénzjutalom
III. díj: 200 000 Ft pénzjutalom

Mindezek mellett több különdíj is kiosztásra kerül. Tekintettel a témák szakmai voltára, különdíjjal jutalmazzuk a legközérthetőbb pályamunka készítőjét, de díjat nyerhetnek azok az oktatási intézmények, ahonnan a legtöbb pályázat érkezik, illetve az első helyezett felkészítő tanára is.

Szeretnénk, ha minél több hallgató venne részt pályázatunkon, így arra kérnénk önt és kollégáit, hogy hívják fel a diákság figyelmét pályázatunkra. Mindehhez segítségként levelünkhöz mellékelünk minden intézmény számára 4 db plakátot, egy rövid pályázati felhívást, illetve a további részleteket a www.mnb.hu internetes oldalon közzé tesszük, �Stúdium tanulmánypályázat" cím alatt. Az itt megtalálható pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázattal összefüggő lényeges információkat.

Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük, reméljük idén is sok színvonalas pályázat érkezik.

Budapest, 2005. október 19.

Missura Gábor sk.

 

Molnár-Sipos Judit sk

Kommunikációs főosztályvezető

 

Látogatóközpont-vezető

 

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikációs főosztály

A PéNZ NYOMáBAN

MNB tanulmánypályázatok

PáLYáZATI FELHÍVáS

A korábbi években megkezdett Stúdium program folytatásaként - a Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet �A pénz nyomában" címmel. A jelentkezőknek az alább megnevezett témákban kell egy tanulmányt készíteniük:

  • Hogyan hat a monetáris politika a befektetői döntésekre?

  • Miért van szükség árstabilitásra?

  • Az euróhoz vezető út és annak akadályai

  • Pénzügyi kultúránk

Díjazni a logikus, jól felépített, tényekkel, érvekkel és példákkal alátámasztott, közérthető esszéket fogjuk.

Jelentkezni a www.mnb.hu honlapon, regisztráció útján lehet 2005. november 30-ig

Pályázhat minden hazai és határon túli magyar felsőoktatási intézmény nappali és levelező tagozatos, első diplomáját megszerző hallgatója.

A pályázatok beérkezésének határideje (postai és elektronikus úton):

2005. december 16.

A pályázatok terjedelme, beérkezésének módja:

Minimum 10, maximum 15 gépelt oldal (28 sor/oldal, 12-es betűméret, 60 karakter/sor) terjedelemben várjuk a tanulmányokat e-mait en (MS Word formátumban) és egy példányt postai úton. Mind a postai úton, mind az e-mailben érkező pályázatokat jeligével kérjük ellátni, a pályázó adatait (név, jelige, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, felsőoktatási intézmény neve és címe, évfolyam és szak megnevezése) pedig a Magyar Nemzeti Bank honlapján kérjük rögzíteni az elérhető regisztrációs felületen. A postai küldeményhez 30 napnál nem régebbi, aláírt hallgatói jogviszony igazolást is kérünk mellékelni.

Címünk: MNB Kommunikációs főosztálya, 1850 Budapest, e-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , tárgy rovatban a jelige feltüntetésével.

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el 2006. január végéig.

A legjobb pályamunkák díjazása:

I. díj: 500.000,- Ft
II. díj: 300.000,- Ft
III.díj: 200.000,- Ft

Különdíjjal jutalmazzuk a legközérthetőbb pályamunkákat, illetve azokat az oktatási intézményeket, ahonnan a legtöbb pályamunka érkezik. A legjobb tanulmányt megíró diák konzulens tanára szintén különdíjban részesül.

További részletekért és regisztráció céljából keresse fel honlapunkat a www.mnb.hu internet címen.

MNB Kommunikációs főosztálya

 


Mexikói ösztöndíjak

A Mexikói Külügyminisztérium megjelentette a közvetlenül megpályázható ösztöndíjak listáját. A különböző lehetőségek és a pályázati anyagok a http://becas.sre.gob.mx honlapon találhatók meg.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezek az ösztöndíjak az államközi megállapodásban rögzítetteken túli lehetőségek, így finanszírozásukban és a pályázás megszervezésében a MöB semmilyen szerepet nem vállal.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.