Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
HAGYOMÁNYOS (NEM BSc) SZAKOK

Informatikus közgazdász szak

A képesítés megnevezése: informatikus közgazdász

A szak kreditértéke: 210 kredit

Tagozatok:
 • nappali államilag finanszírozott (á), költségtérítéses (K) tagozat (csak Budapesten)
 • távoktatási tagozat, költségtérítéses (K)

A képzés célja: A szak keretében, olyan gazdasági, pénzügyi szakembereket képezünk, akik komoly informatikai ismereteket szerezve alkalmasak lesznek részt venni számviteli, pénzügyi informatikai rendszerek

 • tervezésében, létrehozásában
 • pénzügyi, számviteli, munkaügyi szoftverek kiválasztásában, installálásában
 • képesek lesznek számviteli, pénzügyi típusú szoftvereket menedzselni, üzemeltetni (rendszergazdai feladatkörben)
 • alkalmasak lesznek számviteli, gazdasági és menedzsment feladatok ellátására kis- és középvállalatoknál.

Az informatikus közgazdász szakon a hallgatók tanulmányaik során a közismereti, az általános gazdaságtani és informatikai alapozó tárgyak után gyakorlati, készségszintű ismereteket kapnak a számvitel, a pénzügy területéről és az informatikának a gazdasági élet különböző területén való alkalmazásáról.

A szakon belül választható sávok:

 • Számvitel
 • Általános menedzsment

 

Műszaki informatikai szak

A képesítés megnevezése: mérnök-informatikus

A szak kreditértéke: 180 kredit

Tagozatok:
 • nappali államilag finanszírozott (á), nappali költségtérítéses (K) tagozat (csak Budapesten)
 • távoktatási tagozat, költségtérítéses (K)

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik az általános számítástechnika (hardver, szoftver, programozási, alkalmazási környezetek, alkalmazási szoftverek) ismeretében képesek lesznek részt venni:

 • számítógép-alkalmazói rendszerek létrehozásában
 • kész alkalmazói rendszerek (szoftverek) kiválasztásában, üzembe állításában, tesztelésében
 • kész rendszerek üzemeltetésében (rendszergazdai feladatkörben)

A műszaki informatika szakon a hallgatók tanulmányaik során néhány természet- és társadalomtudományi tárgy és az informatikai ismereteket megalapozó tantárgyak után alapos képzést kapnak az informatika legkorszerűbb eszközeiből és számos, az informatika alkalmazását elősegítő tantárgyat is hallgatnak.

A szakon belül választható sávok:

 • Informatikai alkalmazás-fejlesztés technológiája
 • Szoftvereszközök, keretrendszerek

 

Műszaki menedzser szak

A képesítés megnevezése: műszaki menedzser

A szak kreditértéke: 210 kredit

Tagozatok:
 • távoktatási tagozat, költségtérítéses (K)

A képzés célja: olyan műszaki menedzser szakemberek képzése, akik integrált feladatköröket tölthetnek be a hazai gazdasági élet különböző területein, különös tekintettel:

 • komplex műszaki-gazdasági menedzsment-feladatok (pl. tervezés, a vállalatok belső folyamatainak irányítása, gazdálkodása stb.) ellátására különböző felépítésű intézményekben, döntéselőkészítésre, részletes elemzések és hatástanulmányok elkészítésére,
 • vezetési-szervezési feladatok megtervezésére, azok informatikai hátterének kialakítására és megvalósítására,
 • a projektmenedzsmentre pl. a beruházások, a fejlesztések, a hálózatépítés területén,
 • logisztikai rendszerek irányítására,
 • a beszerzési és értékesítési marketing-menedzsmentre,
 • a számítógépes hálózat és az információ-gazdálkodás területére.

A műszaki menedzser szakon az alapozó ismeretek részben a természettudományi és műszaki, részben a közgazdasági és társadalomtudományi tantárgycsoportok keretén belül kerülnek oktatásra. A specifikus szakmai ismereteket a műszaki, informatikai és gazdasági menedzsment ismeretek tantárgycsoportok keretében sajátítják el a hallgatók.

A szakon belül választható sávok:

 • Informatikai alkalmazásmenedzsment
 • Vállalkozásmenedzsment
 • Biztonságszervezői menedzsment
 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.