Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Marie Curie program
Marie Curie Program

A program célja a kutatási tevékenység fejlesztése a hátrányos régiókban, a kutatási ágak és az ipar-akadémia közötti együttműködés elősegítése és fejlesztése, a közös munka és együttműködés hatékonyságának növelése, harmadik országbeli (amerikai, orosz, kínai stb.) neves kutatók Európába hívása, az európai kutatók Európán belüli és Európán kívüli képzésének elősegítése, a széleskörű szakmai tapasztalatcsere biztosítása, a kiválóság elismerése, a más kontinenseken dolgozó európai kutatók visszatérésének és a nők mobilitási akciókban való részvételének támogatása. A program költségvetése 1,580 millió euró.

Pályázhatnak:

Kezdő kutatók: azok a kutatók, akik kevesebb mint 4 év tapasztalattal rendelkeznek. A PhD fokozattal már rendelkező kutatók nem számítanak kezdő kutatóknak.
Tapasztalt kutatók: 4 évnél több tapasztalattal vagy PhD fokozattal rendelkező kutatók.

EGYéNI öSZTöNDÍJAK

A kutató a fogadóintézményével együtt közvetlenül az Európai Bizottságnál pályázza meg.

1. MC Európán belüli ösztöndíjak (EIF)
2. MC kimenő nemzetközi ösztöndíjak (OIF)
3. MC bejövő nemzetközi ösztöndíjak (IIF)
4. MC európai reintegrációs támogatás
5. MC nemzetközi reintegrációs támogatás

INTéZMéNYI öSZTöNDÍJAK

A kutató az intézmények által már elnyert kutató ösztöndíjra az intézményhez (egyetem, kutatóintézet, nagyvállalat, KKV) pályázik.

1. MC kutatóképzési hálózatok (RTN)
2. MC fogadó ösztöndíjak kezdő kutatók fogadására (EST)
3. MC tudástranszfer ösztöndíjak (ToK)
4. MC konferenciák és kurzusok (SCF & LCF)

A KIVáLÓSáG ELISMERéSE éS TáMOGATáSA

MC támogatás kiválósági kutatócsoportoknak (EXT)
MC kiválósági díj (EXA)
MC tanszékek (EXC)

További információ a Marie Curie ösztöndíjakról: www.tka.hu


INGYENES ONLINE EURÓPAI UNIÓS TANFOLYAMOK

Az e-learning adta lehetősgeinek köszönhetően a mai világban már az sem elképzelhetetlen, hogy az ember online formában ismerkedjen meg az Európai Unióval, s ha kedve tartja még egy tanfolyamot is elvégezhet.

A rövid tanfolyamok érthető, könnyed stílusban ismertet meg az EU-val. Elsősorban diákok részére készült az anyag, de természetesen bárki számára tartalmazhat hasznos és a mai világban szükséges ismereteket.

A képzés teljesen ingyenes, csupán az oklevélért kell fizetni ( ha valaki igényli )

Bővebb információ ill. a képzés megtalálható:
www.eutanfolyam.hu
www.europapa.hu


Európai Unió - Európai Bizottság - Felhívás bíráló szakértők jelentkezésére

Leadási határidő: 2006. december 31.


A felhívás nemcsak a pályázatok elbírálására vonatkozik, hanem az összes olyan egyéb tevékenységre is (pl. a programok, projektek értékelése, monitorozása stb.) amelyekre eddig külön szakértői felhívások kiadására került sor.

Jelentkezés: Mind egyének, mind szervezetek bejelentkezésére az alábbi internetes címen lehet sort keríteni: http://emmfp6.cordis.lu.

Azok, akik az 5. Keretprogram során már bekerültek az értékelők listájára, és az adatbázisban való tagságukat meg szeretnék újítani, az alábbi címen jelentkezzenek be: http://candidature.cordis.lu/expert-evaluators.

Határidő: A szakértői adatbázisba a Keretprogram teljes időtartama alatt lehet majd ugyanígy jelentkezni. A végső határidőt 2006. december 31-ben szabták meg. A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is politikai prioritás a női szakértők és bírálók részvételének fokozása, a 6. Keretprogram során a szakértői panelekben 40% női arányt tűztek ki célul. Az értékelési kézikönyv letölthető a K+F Pályázati Iroda honlapján: http://www.tudig.bme.hu/pir (Pályázatok/Uniós pályázatok)

Bővebb információ: www.sansz.gov.hu

 


Pályázati felhívás kanadai ösztöndíjra

Felhívjuk a figyelmet a Kanadai Nemzetközi Fejlesztési ügynökség (CIDA - Canadian International Development Agency) "Partnerships for Tomorrow II" című programjára.

A program célja a közép- és kelet - európai országok demokratikus és gazdasági reformfolyamatainak elősegítése utazási támogatások biztosításával.

Pályázhatnak oktatási és civil szervezetek, szakértők, cégek, egyének, illetve kormányzati szervezetek. Az utazási támogatást workshopok-on, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai tréningeken való részvétel, illetve intézményi kapcsolatok kiépítése céljából lehet felhasználni.
A válogatást a Kanadai Egyetemek és Főiskolák Szövetsége (AUCC - Association of Universities and Colleges of Canada) végzi. A pályázatoknak minden hónap 28-ig kell beérkezniük a szövetséghez, minimum 60 nappal a projekt kezdete előtt.

Az eredeti angol nyelvű felhívás és a szükséges adatlapok a honlapról letölthetők.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.