Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Meghirdetett TDK témák

Alap és Műszaki Tudományi Intézet

Berecz Antónia:
- E-learning keretrendszer bevezetése és menedzselése
- Ingyenes tartalomkezelő rendszerek bevezetése és menedzselése
- E-learning keretrendszerek összehasonlítása
- Ingyenes tartalomkezelő rendszerek összehasonlítása
- Új modul megtervezése, elkészítése a GDF ILIAS-hoz
- Szoftverfejlesztési módszertanok (UP, agilis módszerek) oktatóprogram
- Egy szoftverfejlesztési módszertan testre szabása és alkalmazásának tapasztalatai

Dr. Bognár Géza:
- Vitorláshajó 3D modelljének készítése különös tekintettel az építési technológiára
- Többfeladatos pilótanélküli repülőgépcsalád fejlesztése 3D modellezéssel

Szász Antónia:
- Az e-learning bevezetésének hatásvizsgálata (pl. vállalati bevezetésének, iskolai bevezetésének hatásvizsgálata)
- Informatikai fejlesztések hatásvizsgálata
- Az információs társadalom vizsgálata  Információs társadalom és esélyegyenlőség

Dr. Szász Gábor:
- Sejtautomaták szimulációja
- Szekvenciális kísérleti terv
- Individuális megbízhatóság előrejelzése

Dr. Vári Kakas István:
- Fejlett számítógép-architektúrák teljesítmény-vizsgálata
- Hibatűrő rendszerek tervezésének formális módszerei
- Átszerkeszthető hardver (reconfigurable hardver) alkalmazása, szimulációja
- Oktatási célú szimulációs programok készítése
________________________________________
Gazdasági és Társadalomtudományi Intézet

Balogh Ilona:
- Számviteli, pénzügyi elemző rendszerek kifejlesztése, felépítése, gyakorlati alkalmazása

dr. Domján Erika:
- Vidékfejlesztési stratégiák az Európai Unióban és hazánkban
- A vállalati versenyképesség vizsgálati módszerei

Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsa:
- Gazdasági szabályzó eszközök a környezetvédelemben, azok előnyei, hátrányai, korlátai (Esettanulmány kapcsolódhat a témához)
- Vállalati környezetvédelmi feladatok: vállalati környezeti funkciók, stratégiák, innovációs lehetőségek, szervezeti felépítés, stb. szakirodalmi áttekintéssel. (Konkrét vállalatra vonatkozó esettanulmány, mint szemléltetés a dolgozat utolsó harmadában)

Keresztes József:
- Az információs társadalom és hatása a vállalkozások szervezetére, tevékenységére, a szervezeti átalakulások menedzselésére
- A vállalkozás humán stratégiájának kialakítása, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás színvonalának értékelése

Dr. Komáromi László:
- Az elektronikus oktatás minőségbiztosítása

Kovács Edina:
- Kis- és közepes méretű vállalkozások helyzete Magyarországon; az EU csatlakozás adta lehetőségek

Lengyel Zsuzsánna:
- Korreláció az X és Y generációs műszaki értelmiség pályabeválása és az EQ között
- Érzelmi intelligencia a vezetői hatékonyság szolgálatában

dr. Solt Eszter:
- Az euró bevezetésének előzményei, feltételei, a rendszer értékelése

Dr. Tasnádi József:
- Régió – településmarketing

dr. Tóth Antal:
- A vállalati kommunikáció megújulása az információs társadalom tükrében  Vállalkozásalapítás elmélete és gyakorlata ma Magyarországon

Dr. Varga Zoltán:
- Megújuló energiaforrások (szél-, direkt nap-, biomassza-, víz-, geotermikus energia) alkalmazásának gazdaságossági kérdései Magyarországon és az Európai Unióban
- Externáliák okozta allokációs problémák vizsgálata mikroökonómiai eszközökkel
________________________________________
Informatikai Intézet

Dr. Ágoston György:
- Közúti forgalomfigyelő kamera képeinek elemzése (mpeg-4 mozgóképből forgalomnagyság megállapítása).

 

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.