Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
"Informatikai" lap szerkesztőinek

ÚTMUTATÓ A SZERZŐKNEK
FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A Szerkesztő Bizottság előzetes vizsgálatra csakis olyan dolgozatokat fogad el, amelyek megfelelnek a formai követelményeknek, azaz a Gábor Dénes Főiskola honlapjáról letöltött sablon fájl felhasználásával készültek, és terjedelmük nem haladja meg a 4 oldalt. A sablon fájl használata azt jelenti, hogy az egyes szövegrészek a sablonban meghatározott „stílussal” készülnek, azaz nem elegendő a betűnagyságot, betűfajtát, sorközt, stb. olyanra beállítani, amilyent a sablonban meghatároztak, hanem a sablonban szereplő „stílust” kell áthozni a „formátum-másolás” ikon  segítségével. Ennél egyszerűbb és célravezetőbb módszer, ha a cikket eleve a sablon fájlba írjuk, ekkor nem kell bekezdésenként stílust másolni. Fontos, hogy a ne használjunk üres sorokat és oldaltörést. Ezek a stíluslap használatával, majd a teljes kiadvány összeszerkesztésével automatikusan megoldódnak. Ne használjunk oldalszámozást. A fájlt a szerző nevével és a cím egy jellemző szavával mentsük el. A fájlnévben ne használjunk magyar ékezetes betűket.

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
A publikálásra javasolt dolgozat tartalmának összhangban kell lennie a Gábor Dénes Főiskola fő kutatási irányaival. A dolgozatnak új tudományos eredményeket kell tartalmazni. A dolgozat ajánlott szerkezete a következő legyen:

  1. Összefoglaló (max 5 sor)
  2. Summary (max 5 sor)
  3. A probléma felvetése
  4. Kitekintés a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi megoldásokra
  5. A szerző által javasolt megoldás kifejtése
  6. Következtetések
  7. Irodalomjegyzék

A műszaki alkotásokhoz kapcsolódó cikkeket előnyben részesítjük.

A KÖZLEMÉNY MEGJELENTETÉSÉNEK ELJÁRÁSA
A Szerkesztő Bizottság minden év január 15-ig várja a Word formátumban (a sablon tiszteletben tartásával), elektronikusan beküldött dolgozatokat. Előzetes tartalmi és formai szűrés után a SzB ülésén kijelölt szakmai lektoroknak adjuk ki a dolgozatokat február 1-ig. A szakmai lektorok a lényeget nem érintő apróbb változtatásokat elvégzik. Ezen felül a szakmai lektorok február 15-ig háromféle véleményt adhatnak a benyújtott dolgozatról:

Változtatás nélkül közölhető.
A dolgozatot a lektor észrevételei alapján a szerzőnek módosítania kell.
A dolgozat nem közölhető.
Az esetleges elutasító vélemény esetében a lektori véleményt a lektor személyének felfedése nélkül közöljük a szerzővel, annak fenntartásával, hogy a lektori vélemény egyúttal a Szerkesztő Bizottság véleménye is. A kiadvány május első hetében jelenik meg. A szerzők saját megfontolásuk és érdekük alapján jelentetik meg cikkeiket lapunkban, tisztában vannak avval, hogy tevékenységükért honoráriumot nem kapnak. A megjelentetett cikkel kapcsolatos szerzői jogok a szerzőt illetik.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.