Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
"IOSZIA" Kft.

Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft. 

Az „IOSZIA” Kft. 2005-ben Fülöp Henrik Igazgató Úr vezetésével, olyan céllal került megalapításra, hogy működési területein kimagasló minőséget és megbízhatóságot vívjon ki hallgatói, ügyfelei és környezete számára, szem előtt tartva az intézmény működésében és környezetében történő esetleges változásoknál a legszakszerűbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb megfeleltséget.
A gazdasági szféra jól képzett, innovációra, folyamatos szakmai megújulásra képes szakképzett munkaerőt igényel. Legfőképp ezen igények figyelembevételével intézményünk megalapítása óta a Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Regionális Konzultációs Központjának üzemeltetője.

Intézményünkbe egyrészt olyan tanulni, fejlődni vágyók jelentkeznek, akik lakóhelyükhöz közel, családjuk, munkahelyük mellett szeretnék megszerezni diplomájukat, lehetőséget teremtve ezzel a számukra megfelelő magasabb életszínvonal elérésre. Másrészt viszont olyanok, akik szakmailag elismert „munkahelyteremtő” diplomával szeretnék jövőjüket, továbbtanulásukat megalapozni.
Az „IOSZIA” Kft. a minőségi felnőttképzés elkötelezett híve és megvalósítója, igyekszik sokrétű kapcsolatrendszert kiépíteni mind a munkaerő-piac szereplőivel, mind a helyi- és megyei vállalatokkal, cégekkel, lehetséges- vagy már meglévő partnerekkel. Ennek segítségével vagyunk képesek felmérni az aktuális munkahelyi igényeket különböző képzéseinkre, szolgáltatásainkra vonatkozóan. A kölcsönös partnerség minőségének magas szintje teszi lehetővé a folyamatos fejlődést, fejlesztéseket oktatási folyamataink terén.
Elsődleges célunk Hallgatóink megelégedettsége. Az akadálymentes információáramlás a világháló használatával megtámogatva lehetővé teszi, hogy az aktuális hírekről, változásokról szinte azonnal értesülhessenek, felkészülésükhöz szükséges tananyagaik elérhetővé váljanak. Az internetes kapcsolattartás segítségével az esetleges módosulások nyomon követhetőek, gyors alkalmazkodást tesznek lehetővé.

A Gyöngyösi Regionális Konzultációs Központ speciális informatikai szolgáltatásokat biztosít Hallgatói számára. Egységes e-mail-es elérhetőség segítségével gyorsan kapcsolatba léphetnek tanáraikkal, az adminisztrációs munkatársakkal, de akár intézményünk vezetőségével is. Természetesen ez a folyamat minden irányba akadálymentes.
Hallgatóink segítő szándékra számíthatnak, amennyiben informatikai igényükkel is hozzánk fordulnak. Igénybe vehetik a mi internetes hálózatunkat, számítógépeinket, számítógéptermünket, kiegészítő berendezéseinket (pl. nyomtató, fénymásoló, scanner), kiegészítve munkatársaink személyes segítőkészségével, valamint számítástechnikai tudásával. Intézményünk infrastruktúrájának jelentős fejlesztése 2006-ban kezdődött, amikor az intézmény épületének, oktatási helyszíneinek felújítása, akadálymentesítése és korszerűsítése történt.

Feladatunknak tekintjük Hallgatóink adottságainak személyre szóló feltárását, egyéni képességeik fejlesztését, valamint azt, hogy partnereink igénybevételével szükség esetén segítséget nyújthassunk az életpályájuk erre alapuló tervezésében. A személyiségformálás terén fontosnak tartjuk az önértékelés és önirányítás fejlesztését, a tanulmányi folyamatok könnyítése érdekében a közösségért érzett felelősség kialakítását és a társas hajlam fejlesztését. A Gyöngyösi Regionális Konzultációs Központ elhivatott a kimagasló oktatási minőség minél magasabb színvonalának biztosítására, a Hallgatóság összetartásának, egymás iránti segítség nyújtásának kialakítására, fenntartására folyamatos fejlesztésére.

A nyelvoktatás évek óta kiemelten fontos terület az „IOSZIA” Kft. számára, különösen az angol és német nyelv tanítása rendelkezik komoly hagyományokkal.
Hallgatóink biztosak lehetnek abban, hogy minden objektív és szubjektív szempontot figyelembe veszünk annak érdekében, hogy a számukra legmegfelelőbb szintű csoportba kerüljenek az előzetes tudásfelmérés után. Ez is megfelelő alapot jelent arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban Hallgatóink számára valóban személyre szabott szolgáltatásokkal legyünk képesek biztosítani minőségi oktatásuk megvalósulását.

Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy a Gábor Dénes Főiskola, valamint a Gyöngyösi Regionális Konzultációs Központ a főiskolai képzéssel foglalkozó intézmények között elismert helyet vívjon ki, azt a jövőben is fenntartsa, minta értékű tevékenységet felmutatva Magyarországon, a szomszéd országok körében és Európában.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.