Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
SZAKMÉRNÖKI SZAKOK

Jelentkezés szakmérnöki szakokra
FŐISKOLAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI (SZAKMÉRNÖKI) SZAKOK


A Gábor Dénes Főiskola 2008. szeptemberében három, 2009. februárjában pedig egy főiskolai szintű szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szakot, indít azon egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkező szakemberek számára, akik

 • az informatika,
 • az automatizálás
 • a menedzseri teendők és
 • a minőségügy

területén szeretnének a munkaerőpiacon jól hasznosítható, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket, illetve a fenti területeken szakmérnöki szakképzettséget szerezni.


AZ INDÍTANDÓ SZAKMÉRNÖKI SZAKOK:

 • Általános informatikus szakirányú továbbképzési szak
 • Informatikai menedzser szakirányú továbbképzési szak
 • Minőségügyi szakirányú továbbképzési szak
 • PLC szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (Új szak, 2009. februárjában indul).

A KÉPZÉSI IDŐ

A képzés időtartama: 2 félév.
A továbbképzési szak kredit értéke:  60 kredit
A képzés helye: Budapest

A KÉPZÉS MÓDSZERE

A képzés levelező képzési formában folyik, amelyben jelentős szerepet kapnak a főiskolán kidolgozott, önálló tanulásra alkalmas tananyagok, tantárgyi segédletek (videoszalagon, Interneten, stb.)
A tananyag elsajátítását ütemterv szerint megtartott konzultációk és gyakorlatok segítik. A konzultációk egyfelől előadások, amelyeken az oktatók összefoglaló áttekintést adnak a hallgatóknak a tananyag fontosabb részeiről, másfelől számítógépes gyakorlatok. Mindenképpen kívánatos, hogy a hallgatók számítógéppel rendelkezzenek, mert a gyakorlati órákon rutinszintű készség elsajátítására nincsen lehetőség, itt csak az egyes szoftverekkel kapcsolatos alapvető fogásokat gyakorolhatják a hallgatók.
A konzultációk száma 8, amit 2 hetenként pénteken és szombaton tartunk egy-egy alkalommal 6 tanóra terjedelemben.
Az ütemterv szerinti konzultációkon kívül lehetőségük van a hallgatóknak arra is, hogy a tanárokkal személyesen, telefonon, faxon, e-mail-en beszéljék meg esetleges problémáikat.

A számonkérés rendje: Az egyes félévek szorgalmi időszakában 2-3 (főleg gyakorlati) osztályzatot kell a hallgatóknak megszerezni; a félévek végét követő vizsgaidőszakban 4-6 vizsgát kell letenniük. A képzés végén záróvizsgát tesznek a hallgatók, ahol megvédik szakdolgozatukat is.
Azok a hallgatók, akik valamely tantárgyból egyetemi, főiskolai vizsgával rendelkeznek és a tantárgy tartalma, szintje megegyezik a szakirányú továbbképzés tantárgyával, felmentést kaphatnak a vizsgakötelezettség alól.

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

2008. szeptemberében induló alábbi képzésekre a költségtérítési díj:

az első két félévben 150 000 Ft/félév,
a szakdolgozati konzultáció, záróvizsga, stb. költsége 70 000 Ft

 • Általános informatikus szakirányú továbbképzési szak
 • Informatikai menedzser szakirányú továbbképzési szak
 • Minőségügyi szakirányú továbbképzési szak

2009. februárban induló PLC szakmérnök szakirányú továbbképzési szak költségtérítési díjáról 2008. decemberben adunk tájékoztatást.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információkat a Főiskola Tanulmányi Osztályán (Molnárné Szabó Csilla szervezőtől) kaphatnak az érdeklődők.

Cím: 1115 Budapest, Etele út 68.
Telefon:  203-0304 / 8921
Fax: 203-4521
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tartalmi kérdésekről a szakfelelősök adnak tájékoztatást.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

A képzésre jelentkezni a Tájékoztatóban található jelentkezési lap (vagy annak fénymásolata) beküldésével lehet.

Figyelem! A képzést minden szakon legalább 10 fő jelentkezése esetén indítjuk.

A jelentkezés beérkezése után megküldjük a jelentkezőnek a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződést, amelyben közöljük a költségtérítés befizetésével kapcsolatos információkat is. A befizetett összegről kérésre számlát adunk. (A tandíj összege tárgyi adómentes.)

Jelentkezési határidő:

A szeptemberben induló képzésekre 2008. augusztus 30.
A 2009. februárban induló képzésre 2009. január 30.

 

 

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.